Google

welcome to INDIA YOGA

Indyoga

Monday, March 9, 2009

చాలా రోజుల నుండీ వ్రాద్దామనుకుంటున్నాను....ఈ మద్య వచ్చిన కొత్తపాళి గారి టపా...నిన్ననే వచ్చిన మహేశ్ గారి టపా.... నన్ను ఈ టపాను వ్రాసేలా చేశాయి.నేను పీహెచ్.డీ జాయిన్ అయ్యేంతవరకూ నా జీవితంలో ఎప్పుడూ ఓటమిని నేను చూడలేదు. ఏదో తెలుగు సినిమా డైలాగు కాదు. నిజమే చెప్తున్నాను. నేను చదివిన ప్రతి చోటా మొదటి స్థానంలో నిలిచాను. చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో కూడా. అందుకే పీహెచ్.డీ ఇలా అర్ధాంతరంగా ఆగిపోవటం అనేది నాకో పెద్ద షాక్. పైగా పీహెచ్.డీ అంటే ఏదో పరీక్షలు వ్రాస్తే వచ్చేసేది కాదు. పేపర్స్ ప్రెజెంట్ చేయటం..guide తో కొంచెం లౌక్యంగా వ్యవహరించటం....ఎవరి దగ్గర నుండైనా సహాయాన్ని కోరటం....ప్రపంచంలో ఎక్కడ మనకి కావల్సిన విషయమున్నా, అది తెలిసిన వ్యక్తులను సంప్రదించటం....ఎన్నో పరిక్షేతర అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వీటికి తోడు ఓపికా, సహనం, ఆసక్తి, అంకితభావం చాలా ఎక్కువ పాళ్ళలో ఉండాలి. పీహెచ్.డీ పుణ్యామా అని మొట్టమొదటిసారిగా నేను నాలో లోపాలను గమనించటం ప్రారంభించాను. అయితే వాటిని ఎదుర్కునే ధైర్యాన్ని కూడగట్టుకోవటంలో కొంతవరకూ విఫలమయ్యాను. ఇలాంటి uncertainty అనుభవిస్తున్న సమయంలో పీహెచ్.డీని వదిలే పరిస్థితి వచ్చింది.
కొన్ని నెలల క్రితం నా రీసెర్చ్ వర్క్ ఆపేయాల్సి వచ్చింది. కారణాలు ఎన్నో. ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే నేను యూ.ఎస్ షిఫ్ట్ అవ్వాల్సి రావటం, వేగంగా పూర్తి చేసే పరిస్థితులు లేకపోవటం, ఇంకొకరిచే రుద్దబడిన ఆలోచనలు నా థీసిస్లో పెట్టాల్సి వస్తుందేమోనన్న భయం....ఇలా ఒకటి కాదు...ఎన్నో. కొంచెం ఆవేశంలోనే వదిలేశాను. నాక్కొంచెం ఆలోచన తక్కువే. ఇన్స్టిట్యూట్ ని పూర్తిగా విడిచిపెట్టేయొద్దు అని సలహా ఇచ్చారు చాలామంది. తరువాత ఏ యూనివర్సిటీలోనూ సీటు దొరక్కపోతే చదువు కొనసాగించొచ్చు అని చెప్పారు. కానీ, నేను ఇన్స్టిట్యూట్ ని పూర్తిగా విడిచిపెట్టి ఇక్కడికి వచ్చేశాను. కొన్నాళ్ళు బాధ.....జీవితం ఆగిపోయిన ఒక ఫీలింగ్. ఎప్పుడూ నేను ఇంటికి పరిమితమైపోతానని అనుకోలేదు. కొద్ది రోజుల్లోనే పిచ్చెక్కినట్లయ్యింది. GRE, TOEFL రాసేద్దామని నిర్ణయించుకున్నాను. ఏదో వ్రాసేసాను. ఇంక statement of purpose కూడా ఏదో మేనేజ్ చేసి రాసేసాను. ఇంక ఒక research paper వ్రాయాలి. నాకో సమస్య ఉంది. ఏదైనా సంపూర్ణంగా తెలియనంత వరకూ confident గా ఫీల్ అవ్వలేను. పైగా ఇంతకుముందు రీసెర్చ్ చేసిన ఫీల్డ్ కాకుండా వేరే ఫీల్డ్ లోకి చేస్తున్నాను. రీసెర్చ్ పేపర్ లో తప్పొప్పులూ, సలహాలూ, సంప్రదింపులూ చేయటానికి ఎవ్వరూ లేరు. ఎన్నోసార్లు ఓటమి యొక్క ఆలోచనలు నన్ను భయపెట్టినా, శక్తివంచన లేకుండా ప్రయత్నించాలని ప్రగాడంగా నిర్ణయించుకున్నాను. నేను

Friday, February 29, 2008

Wednesday, February 20, 2008

THE COMPLETE YOGAYOGA
Asanas Pranayama
Yoga is a way of life, an art of righteous living or an integrated system for the benefit of the body, mind and inner spirit. This art originated, was perfected and practiced in India thousands of years ago. The references to yoga are available in 'Upanishads' and 'Puranas' composed by Indian Aryans in the later Vedic and post- Vedic period. The main credit for systematizing yoga goes to Patanjali who wrote 'Yoga Sutra', two thousand Years ago. He described the principles of the full eight fold yogic discipline. He composed the treatise in brief code words known as 'Sutras'. 'Yoga Sutra' is the most important basic text on Yoga. It is through this basic treatise that the essential message of yoga spread throughout the world. Aim of Yoga is the attainment of the physical, mental and spiritual health. Patanjali has recommended eight stages of Yoga discipline. They are :

Yamas- Yamas (abstentions or restrains)
Niyamas- Niyamas (observances)-austerities, purity, contentment, study, surrender of the ego
Asanas- Physical postures or exercises
Pranayama- Control of vital energy (Breathing control)
Partyahara- Withdrawal of the senses
Dharana- Concentration of the mind (Contemplation)
Dhyana- Meditation
Samadhi- Attainment of The super conscious statePranayama
Yoga is a way of life, an art of righteous living or an integrated system for the benefit of the body, mind and inner spirit. This art originated, was perfected and practiced in India thousands of years ago. The references to yoga are available in 'Upanishads' and 'Puranas' composed by Indian Aryans in the later Vedic and post- Vedic period. The main credit for systematizing yoga goes to Patanjali who wrote 'Yoga Sutra', two thousand Years ago. He described the principles of the full eight fold yogic discipline. He composed the treatise in brief code words known as 'Sutras'. 'Yoga Sutra' is the most important basic text on Yoga. It is through this basic treatise that the essential message of yoga spread throughout the world.
Aim of Yoga is the attainment of the physical, mental and spiritual health. Patanjali has recommended eight stages of Yoga discipline. They are
Yamas- Yamas (abstentions or restrains)
Niyamas- Niyamas (observances)-austerities, purity, contentment, study, surrender of the ego
Asanas- Physical postures or exercises
Pranayama- Control of vital energy (Breathing control)
Partyahara- Withdrawal of the senses
Dharana- Concentration of the mind (Contemplation)
Dhyana- Meditation
Samadhi- Attainment of The super conscious state

Adding Tantra Yoga to a Hatha Yoga Practice
To illustrate the enormous potential that the yoga system can offer even a relative beginner on the spiritual journey, consider the following practice which, in suitable form, is accessible to anyone who would make the effort to try it. It is based upon the tools of Raja Yoga and Tantra Yoga which can be fiercely powerful enablers. The proper synergistic use and cultivation of these tools, via this practice, can fully stoke the flames of a passionate, longing devotion for the divine.
Since any decent spiritual practice will consider all levels of the human experience, the practice being presented does so too. These levels are highlighted in the following table and include: the body (physical), heart (emotional), mind (thinking), mindfulness ("right-brain" awareness), concentration ("left-brain" awareness) and psychology (personality, unconscious processes). The items on the right of the colon indicate some sample tools for working with their related level:Components of Human Experience Addressed by the Practice

Body : hatha, pranayama
Heart : morals, devotion
Mind : meditation, pranayama
Mindfulness : bare attention, reflection
Concentration : mantra, visualisation
Psychology: love, devotion, surrender, psychotherapy

Body : Asanas


Types of Asanas and Their Psychological Effect


Some prototypical examples of asanas (and their psychological effects) would be:
Forward Bends (calming, inward focussing, surrendering, integrating)
Back Bends (energising, asserting, individuating)
Twists (purging, cleansing, flexing)
Standing Postures (strengthening, mobilising, grounding)
Arm Balances (empowering, steadying, assuring)
Inversions (healing, forgiving, nourishing, envisioning)
Seated Postures (receiving, praying, supporting)